Kecskemét kísértetvárosa

Bevezető

Alsószéktó címere
Alsószéktó címere

Az utóbbi év folyamán volt szerencsém személyesen is meglátogatni Kecskemét gyönyörű városát, mely élmény ugyan nem ihletett helyismereti témájú cikket, ám egyik városrésze önmagában sokkal inkább. Az engem olyannyira megbabonázó épületegyüttes, mely kutakodásomat ezúttal elindította azonban nem mindenkit nyűgözött le hasonló erővel – mint azóta megtudtam. Valójában a város Alsószéktó névre hallgató városrészének egyik kisebb, Homokbánya névre hallgató területéről van szó, mely az országszerte több helyen is megtalálható, régi, leromlott állapotú laktanyák ismerői számára talán kisebb érdőklődésre tarthat számot, ám története és sorsa mégis izgalmas olvasgatásra invitál – így születhetett meg ez a mai iromány is.

Alsószéktó

Mindenek előtt érdemes pár szóban megismerkedni Alsószéktóval és annak részeivel. A városrész sajátossága, hogy saját címerrel is rendelkezik (lásd fentebb) és négy kisebb része is van (Alsószéktó (Kiskecskemét közel fele), Homokbánya, Szeleifalu, illetve a Nyugati Ipartelep). Különlegessége továbbá, hogy a város egyetlen olyan része, mely nem alkot egybefüggő egészet – a számukra is érdekes, Homokbánya névre hallgató rész ugyanis nincs közvetlenül összekötve a többi résszel (lásd a térképet).

Kecskemét XI. kerület
Kecskemét XI. kerület

A történet kezdete

A Homokbánya megnevezés hivatalos dokumentumokban először a második világháború elején bukkant fel, mikor az idetelepített páncélos egységek részére laktanyát építettek. A világháború alatt más egységek is állomásoztak a laktanyában, majd annak végén az épületeket elbontották és azok tégláit felajánlották a máriavárosi templom építéséhez.

Katonai építkezések

A kommunista hatalomátvétel után szinte azonnal kezdetét vette a hadsereg létszámának felduzzasztása. A korhatár leszállítása és a szolgálati idő felemelése csupán egy volt a rengeteg intézkedés közül, melyek ezt a folyamatot megindították és segítették. Természetesen a rengeteg újonnan toborzott katonának megfelelő lakhatást kellett biztosítani, így kezdődött meg országszerte a laktanyák építése – így Homokbányán is.

Az építkezések során előszeretettel dolgoztattak osztályidegen fiatalokat, akik a politikailag gyanúsnak soroltak gyerekei voltak. A megfelelő költségeket az Állami Fejlesztési Bank szigorúan titkos pénzügyi műveletekkel utalta át a megfelelő megvalósítóknak, a Kecskeméti Magasépítő Nemzeti Vállalatnak, majd ennek átszervezése után (1951) a 64. sz. Állami Építőipari Trösztnek. Az építtetések a magyar állam, pontosabban az adófizető állampolgárok pénzéből valósulhattak meg. 1956 után pedig már kizárólag szovjet egységeket állomásoztattak a laktanyában. Kicsivel később, a hatvanas években újabb bővítésekre került sor, ugyanis a szovjetek csupán azzal a feltétellel voltak hajlandóak elhagyni a város belterületén általuk elfoglalt lakásokat, önkormányzati épületeket, amennyiben a laktanya területén további épületek kerülnek felállításra a magyarok által. Ezen munkálatok során épülhetett például egy  4500 négyzetméteres parancsnoki épület,  egy 2500 négyzetméteres étterem, egy  24 tantermes, 6500 négyzetméter alapterületű, tornateremmel is rendelkező iskola és kollégium, valamint  500-600 néző befogadására alkalmas színházterem és sok lakás.

A homokbányai szovjet laktanya az 1980-as évek közepén
A homokbányai szovjet laktanya az 1980-as évek közepén

Újabb katonai épületek, tiszti lakások

1972-ben az új építtetésekkel kapcsolatban egy dokumentum látott napvilágot, mely az új épületek szempontjából meghatározó jelentőségű volt. A dokumentum szerint:

“I/1. pont: A laktanya áttelepítése céljára […] a meglévő homokbányai laktanya mögötti területet jelöli ki. Az 52. számú dunaföldvári úttól a homokbányai laktanyához leágazó bekötőút északkeleti oldalán – kb. 350 fm hosszúságú és 100 m. széles területre van szükség. […].

A terület mezőgazdasági művelés alatt áll, azon néhány régebbi, esetleg engedély nélkül létesített épület van. A terület tulajdonjogának megszerzése a Honvédelmi Minisztérium – mint későbbi kezelő – feladata, míg a rajta lévő építmények megürítése és szanálása a városi tanács feladatát képezi.

A 3. pont szerint az új laktanyaépület 28-30 millió Ft értékű előirányzatú költségéhez a Honvédelmi Minisztérium 35 százalékos, a Kecskeméti Városi Tanács ugyancsak 35 százalékos, a Bács-Kiskun megyei tanács pedig 30 százalékos arányban járul hozzá, az alábbi táblázat szerinti ütemezésben.

7. pont: A város területén szétszórtan lévő, állami kezelésű és tanácsi rendelkezés alatt álló, 104 darab, szovjet családok által lakott lakás összevonása és áttelepítése érdekében a városi tanács megépíttet a homokbányai laktanya területén 2 darab MOT. 156/61 típusú, épületben 56 darab egyszobás és 52 darab kettőszobás összkomfortos új lakást. A lakóépületek a HM tulajdonába és a szovjet parancsnokság használatába kerülnek.

A lakásberuházás megvalósításának ideje 1972-1974 években célszerű, a laktanya áttelepítésével egyidőben.

9. A 108 darab lakás elkészülte után az üzembe helyezésétől számított 30 napon belül a szovjet parancsnokság átköltözteti a város belső területén használt tanácsi lakásokból a lakókat, és a megürült lakásokat a magyar néphadsereg ingatlangazdálkodó szervei útján a városi tanács rendelkezésére bocsátja.” / Heltai Nándor –  Ébredező városrészek /

A katonák a laktanyában való tartózkodásuk ideje alatt viszonylag kevés alkalommal hagyhatták el annak területét, így az országban több helyen is előforduló attrocitások száma jelentősen kevesebb volt. Helyi beszámolók alapján a katonák körében a kimenők alkalmával a legnagyobb népszerűségnek a szivjet hősi emlékmű örvendett, mely előtt sokan lefényképeztették magukat.

Szovjet hősi emlékmű 1946-ban
Szovjet hősi emlékmű 1946-ban

A katonák távozása

1989 áprilisában megkezdődött a katonák kivonulása a homokbányai laktanyából, majd 1990 október 12-én végleg elhagyták az addigra igen leromlott állapotú laktanya összesen 174 épületét. Kicsivel később a szovjetek kártérítési követelményt nyújtottak be, arra hivatkozva, hogy a laktanya épületeinek felállítási költsége a Szovjetunió kincstárát terhelte.

Visszatérés

A szovjetek kivonulása után az elárvult, használaton kívül maradt épületek egy darabig nem leltek újabb gazdára. Állapotuk már ekkor sem volt túl jó.

Először a Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola költözött a homokbányai épületek egyikébe, nagyjából egy évvel a katonák kivonulása után. 24 tantermet működtetnek és nagyjából 700 diákjuk tanulhat az iskola régi-új épületében.

Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda
Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda

2001-ben az  Orbán-kormány kollégiumépítő akciója keretében két modern diákotthon került kialakításra a területen.

“Közel tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megkezdődjön a Homokbánya városrész újraéledése. Farkas Gábor Ybl-díjas építész tervei alapján egy legénységi szállásnak helyt adó épületet alakítottak át főiskolai kollégiummá. 2000-ben költöztek be az első lakók, aztán 2002-ben másik kollégium avatására is sor kerülhetett. Bár a környezet sajátos, hiszen egy bő tíz éve lakatlan területen csodák ritkán történnek, maga a szálláshely, a kollégium és környéke igényes. Magyarországon ebben a kategóriában talán a legjobb, de biztosan az egyik legjobb. ”  / A kollégium honlapján olvasható rövid ismertető /

KF Homokbányai Kollégium
KF Homokbányai Kollégium
Kollégium - recepció
Kollégium - recepció

A 2000 nyarán elfogadott állami bérlakásépítési program keretei között az egyik legsikeresebb a kecskeméti pályázat volt.  A Széchenyi-terv első ütemében 120 lakást alakítottak ki, majd a következő évben szintén 120 család örülhetett új otthonnak Homokbánya területén.

Jánosi István (akkori) alpolgármester: „célszerűnek látszik egy piacközelibb gazdaságosan működtethető bérlakás állomány kialakítása. Ennek érdekében első ütemben 120 bérlakás kialakítására nyújtottuk be támogatási igényünket a Gazdasági Minisztériumhoz. A pályázat nyert, így a Homokbánya területén egy házgyári és egy úgynevezett blokkos technikával készült tömb felújítására kerülhetett sor.”

A sokszoros túljelentkezés hamarosan újabb házak építéséhez vezetett s mára a homokbányai lakások igen kelendőnek mutatkoznak a különböző ingatlanokkal foglalkozó oldalakon is. Érdekes megfigyelni, hogy a leromlott, lepusztult állapotú házakból milyen gyönyörűen felújított lakások kerültek eladásra vagy a bérlakásépítési program keretei között kiadásra az utóbbi években.

Eladó homokbányai lakás
Eladó homokbányai lakás
Tervek
Tervek

Idén fejeződhetett be a Kecskeméti Főiskola új Tudósházának építése is, mely szintén  a homokbányai városrészben a főiskola két kollégiumépülete mellett kapott helyet. A 3500 négyzetméter alapterületű, ötszintes Tudósház egy komplex szolgáltató, tudományos ismeretterjesztő és hallgatói-oktatói centrum lesz.

“TUDÓSHÁZ – EGY VÁROSRÉSZ ÚJJÁSZÜLETIK

A Kecskeméti Főiskola két kollégiumépülete gondozott környezetével valóságos oázist jelent Kecskemét ún. homokbányai városrészében, amely a szovjet csapatok kivonulása után kapcsolódott be ismét a város „vérkeringésébe”. A kollégium mellett alig egy év alatt egy modern, impozáns épület született egy korábbi laktanya felújításával és bővítésével, így a főiskola ismét példát mutat arra, milyen nagyszerű lehetőségek rejlenek még a homokbányai városrészben. A mintegy 1,2 milliárd forintos beruházással elkészült 3500 m2 alapterületű Tudósház egy olyan sokszínű oktatási-kulturális-tudományos központ lesz, amely nemcsak a főiskola jövőjében játszik kiemelt szerepet, hanem egy újabb lökést ad a városrész újjáéledéséhez.” / A Kecskeméti Főiskola honlapja/

Tudósház
Tudósház

Éles ellentétek

Az utóbbi évek fejlesztései ellenére sem mondható egységesnek a tájkép a homokbányai területen. A hajdani laktanya épületei közé bevezető út, melyen a város felől az 1-es számú busz jár meglehetősen érdekes  kalandra invitálja a szemlélődőket.

Kutakodásom közben egy blogon az alábbi képpel és szavakkal illusztrált bejegyzésbe botlottam:

"Félelmetes, rosszabb mint egy horror film!!!!"
"Félelmetes, rosszabb mint egy horror film!!!!"

Az út először ugyanis a talán méltán horrorfilmes díszletnek is tűnhető ósdi épületek között fut, persze csupán a város belső részeinek elhagyása után. Az út végén magányosan álldogáló buszmegállótól mintegy száz méternyi sétára található a kollégium két épülete, melyek ugyan sokkal biztatóbbak az imént vázoltaknál, ám a hely magányát nem igazán tudják kompenzálni. Nem segít sokat a környéknek a több honlapon emlegetett biztonsági szolgálat feltűnő hiánya sem, ahogy az utazásunk és érdeklődő fényképező körútjaim során talált már-már okkult elemekként szerteszét heverő csonkig égett gyertyák, falfirkák és gondos körökbe és egyéb formákba rendezett szemétkupacok sem.

Gyertya
Gyertya

Említhetném persze ezek mellett a romlás általános “védjegyeit”; az el-eltűnt radiátorokat, a szerte heverő fürdőszobai kellékeket, vagy éppen a hiányos parkettát, a falak mállását és sok mást is…

Graffiti
Graffiti
Fürdőszoba
Fürdőszoba
Konyha
Konyha
Ajtó
Ajtó
Repedések
Repedések

Persze ez az éles ellentét nem csupán az én fantáziámat fogta meg, úgy hiszem. Olvasgatásom közben több, a régi épületek között készült képpel is volt szerencsém találkozni, melynek alkotó valószínűleg hasonló élménynek tudhatták be látogatásukat a múlt falai között. Talán ezen képek és a házak falain található graffitik alkotóin kívül kevesen lesznek azok, akik egyet tudnak érteni velem, mikor azt gondolom; egy darabka átütő erejű, élő történelem veszhet el a homokbányai épületek átalakításával – mégha megannyira hasznossá is vállhatnak ismét.

Attila II.
Attila II.
Réka
Réka
Réka
Réka
Réka
Réka
a little kiss/egy apró csók
a little kiss/egy apró csók
Oroszok hagyatéka/The legacy of russians
Oroszok hagyatéka/The legacy of russians
Szigorúan őrzött terület...
Szigorúan őrzött terület...
A természet majd ezt is elintézi...
A természet majd ezt is elintézi...
érdessss
érdessss

Felhasznált irodalom

 1. Heltai Nándor –  Ébredező városrészek (NKÖEOK Szerkesztőség, 2007) (http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kecskemet/pages/ebredezo_varosreszek/000_konyveszeti_adatok.htm) (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 2. http://hu.wikipedia.org/wiki/Alsószéktó_(Kecskemét)  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 3. http://kecskemet.blog.hu/  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 4. http://kollegium.gamf.hu/  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 5. http://www.lestarp.sulinet.hu/  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 6. http://www.kfk.hu/  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 7. http://indafoto.hu/putto/homokbanya_kecskemet  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 8. http://www.flickr.com/photos/katka_87/page6/  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)
 9. http://kecskemetitv.hu/hun/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_oktatas_lakasepites_munkahelyteremtes_a_homokbanya_77491/t_Oktatás,%20lakásépítés,%20munkahelyteremtés%20a%20Homokbányán/index.html  (Internetes források megtekintve: 2011-08-29)

Felhasznált képek

 1. Alsószéktó címere – http://www.faluresz.alsoszekto.hu/alsoszekto/kepek/Alsoszokto_cimer_01c.jpg
 2. Kecskemét XI. kerület – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/9/91/Kecskemet_XI_kerulet.PNG
 3. Szovjet hősi emlékmű 1946-ban – http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_34/7334_(ixdvn)_szovjet_hosi_emlekmu_kecskemet_1946_2.jpg
 4. KF Homokbányai Kollégium – http://kollegium.gamf.hu/kollegium/hbpictures/front03.jpg
 5. Kollégium – recepció – http://kollegium.gamf.hu/hotel/reception.jpg
 6. Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda  – http://www.lestarp.sulinet.hu/images/home_1_00.png
 7. Tervek  – http://images02.olx.hu/ui/6/83/93/1274892041_96268093_3-uJePiTS-LAKaSOK-A-HOMOKBaNYaN-Elado-hazak-lakasok-1274892041.jpg
 8. Eladó homokbányai lakás  – http://content.ingatlanbazar.hu/data/ingatlan/04/18/64/4/images/4641804/foto/4641804-6.jpg
 9. Tudósház  – http://www.kfk.hu/pics/cikkek/206/hirek0_4.jpg
 10. “Félelmetes, rosszabb mint egy horror film!!!!”  – http://m.blog.hu/ke/kellezis/image/DSC00722.JPG
 11. Gyertya – saját kép
 12. Graffiti – saját kép
 13. Fürdőszoba – saját kép
 14. Konyha – saját kép
 15. Ajtó – saját kép
 16. Repedések – saját kép
 17. Attila II. – http://www.flickr.com/photos/katka_87/4895255716/in/photostream/
 18. Réka – http://www.flickr.com/photos/katka_87/4859941370/in/photostream
 19. Réka – http://www.flickr.com/photos/katka_87/4787362689/in/photostream
 20. Réka – http://www.flickr.com/photos/katka_87/4787326140/in/photostream
 21. a little kiss/egy apró csók – http://www.flickr.com/photos/katka_87/4679312089/in/photostream
 22. Oroszok hagyatéka/The legacy of russians – http://www.flickr.com/photos/katka_87/4653451265/in/photostream
 23. Szigorúan őrzött terület… – http://img3.indafoto.hu/6/7/1007_4f16c818875d9fcb6867c7bdc89be7eb/9601519_2edd725c620d874bab4e07568cf1f794_m.jpg
 24. A természet majd ezt is elintézi… – http://indafoto.hu/putto/image/9601531-30a72b22/details/332121#codehint-panel
 25. érdessss – http://indafoto.hu/putto/image/9601523-8cd74a61/332121

(Kis Andrea)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s