Matriarchátus III. – Nőközpontú törzsek a valóságban – 1. Khászik

Mikor először futottam neki a témának, bizonyosan más címmel indítottam volna ezt a bejegyzést is. Fontosnak érzem tehát kiemelni; nem matriarchális vagy matriarchátus alapú társadalmakról fog szólni jelen cikkem, hanem nőközpontú törzsekről, olyan mikrotársadalmakról, melyek kiemelkedő szerepet szánnak női tagjaiknak. Azt hiszem néhány sorral alább már érthető lesz, hogy miért szeretném szétválasztani ezt a két fogalmat… Az első cikk, melybe belefutottam magyar nyelvű keresgéléseim során, egy igen felkapott online női magazin néhány soros, enyhén hatásvadász ismertetője volt (egyébként igen sok helyen idézik), mely három (általuk) matriarchálisnak nevezett törzsről szólt. Ez a három törzs a khászik, minangok és a mosuoké volt, talán kezdjük tehát velük.

Khászik

Térkép
Térkép - khászi törzsek ismert elhelyezkedése

A khászi népcsoport nagyjából 1.391.100 főt számlál napjainkban összesen, ebből a legtöbben (1.227.000 fő) India Meghalaya államában élnek. A magyarul Meghálaja néven ismert állam a Bhután és Banglades által közrefogott mesei szépségű vidéken terül el, melynek hegyei ugyan a környezethez képest nem számítanak kifejezetten nagynak – legfeljebb az 1900 méteres magasságot érik el -, ám itthoni viszonylatban még mindig érthetővé teszik az állam elnevezését, mely szanszkritül a „a felhők otthona” jelentéssel bír.

Bár a környező hegyekben több kisebb törzs is él, a khászik törzse a legnépesebb. Népcsoportuk falvai a környéken több helyen is megtalálhatóak, például Indiában Asszám államban (31.000 fő), és a környező államok, térségek között szétszóródva további 3.100 fő, Indián kívül pedig Banglades területén  belül nagyjából még 29.000 fő (bár az is igaz, hogy a népességi adatok a különböző források alapján igen eltérőnek mutatkoznak, máshol ugyanis csupán az utóbbi területi egységen 74.000* fős khászi populációról olvashatunk).

 A khászik matrilokális, matrilineális életformát folytatnak, vagyis a házasság után az ifjú pár a feleség szüleinél, vagy azok közelében él tovább, illetve a leszármazottakat és az örökölt javakat az anyai ágon örökítik.

Népcsoportjuk generációk és vér szerint nőközpontú klánokra tagolódik.  Ennek következménye lehet a khászik által mind a mai napig fenntartott exogámia is, melynek jegyében klánon belül tilos a házasság. A klánt az ősanyától (“kiaw”) eredeztetik. Minden klán alklánokra (más néven anyaméhre – “kpoh”) tagolódik, melyeknek élén mindig az adott anyaméh dédnagymamája áll – ebből kitalálható, hogy egy-egy anyaméh négy generációból áll. Ezek alá szerveződnek a családok vagy házak – “iing” -, melyeknek élén a nagymama áll és így három generációt ölelnek fel. Noha a nők igen jelentős szerepnek örvendenek és az öröklés is anyajogú, a klán vagy család névleges irányítója mégis a legidősebb nő férfi testvére, ám neki sincs joga a család vagy a vagyon kérdésében ítélkezni. A klán első asszonyát az Első Anya, Ka Blei, a föld istennőjének evilági megtestesítőjeként tartják számon.

Khászi népviselet
Khászi népviselet

Mitológiáikat és szokásaikat tekintve több forrás is beszámol igen érdekes hitvilágukról. Az egyik ilyen monda alapján valamikor annak idején tizenhat khászi nemzetség élt a mennyekben, időnként a földre térve egy aranylétrán (saját nyelvükön “jingkieng ksiar”) keresztül. Egyszer azonban a létra végérvényesen elpusztult és így a földön maradt hét nemzetségből nőtt ki a khászik törzse – innen származik a bangladesi khászik önmaguk elnevezésére használt szava – “Hynniew” – , melynek szó szerinti jelentése “a hét kunyhó”.

“Ki Hynniew Trep” a neve az eredeti népcsoportnak, melyből az etnikailag ugyan azonos, ám elhelyezkedésük és esetenként már szokásaik alapján is különböző khászi törzsek kinőttek. Ezeket a törzseket az általuk elfoglalt régió alapján khyriamoknak, jaintiáknak, pnaroknak vagy syntengeknek, waroknak, bhoisnak és lyngngamsoknak nevezik.

Mára a khászik nagyrészt prezsbiteriánus vagy római katolikus vallásúak. Szokásaik között kiemelkedően fontos a szerepe számukra a népi táncaiknak és dalaiknak.

Házasságaik monogám, exogám kapcsolatok, de a válásra sok példa adódik. A házastársak megválasztásában és a házasság előtti szexuális élet mibenlétében viszonylag nagy döntésszabadságot kapnak. A házasságkötés idejében a férfiak általában 18 és 35, míg a nők többnyire 13 és 18 év közöttiek. A nőket házasságba nem lehet kényszeríteni, s az ő tulajdonukat képezi minden ingóság és a gyermekek is. Válni akármikor van joguk, ezekben az esetekben náluk maradnak a gyermekek és minden vagyon, a volt férj pedig anyja családjához tér vissza. Tradicionálisan nagyobb a férjek szerepe, mint más hasonló társadalmakban, ez már abból is kitalálható, hogy a házastársak együtt élnek. Ennek ellenére a gyerekek nevelésekor jelentős a szerepe az anyai családon belül mind a nőknek, mind az anyai fiú testvéreinek.

Gyerekek tradicionális ruhában
Gyerekek tradicionális ruhában

Csakúgy, mint nem egy magyar mesében, a khászik között a vagyon örököse a legkisebb lány gyermek. Ennek ellenére neki sincsen joga egyedül rendelkezni a vagyon fölött, ki kell kérnie anyai nagybátyjai beleegyezését. Általában véve elmondható, hogy az apajogúság helyett a fériak közül az idősebb nők bátyjai bírnak a jelentősebb családon belüli jogokkal. Igaz azonban az is, hogy ez főleg akkor érvényesül, ha a legkisebb lány családjáról van szó; a többi lánytestvér és férjeik szabadabban élhetnek a lány családjától.

A férfiak nem rendelkezhetnek valódi vagyonnal; minden vagyontárgyuk az anyjukhoz tartozik a házasság előtt, a házasság után pedig feleségükhöz és gyermekeikhez. “Az apa, aki rátermett és rendíthetetlen” – ezt jelenti szó szerinti fordításban a “U Kpa uba lah ba iai” szavuk, mely a férfjek szerepét jelöli feleségük házán belül. A helyiek ugyanis Isten eszközének tartják a férjeket, akik azért felelnek, hogy a törzsön és asszonyuk klánján belül is növeljék a populációt és ne hagyják kihalni a népcsoportot. A nők nagy tiszteletnek örvendenek általában, igaz azonban, hogy tradicionálisan nem bírnak adminisztrációs, bírói vagy törvényhozási feladatokkal, mint több másik anyajogú társadalom tagjai.

Rövid összefoglaló a nemi szerepkről: 

Nők:

 • vagyon kezelői, csak nekik lehet vagyonuk
 • gyermekek neveléséért és a családért felelősek
 • nagy tiszteletnek örvendenek, mivel ők hordozzák az élet lehetőségét
 • a család vagyonát mindig a legfiatalabb lány örökli
 • szabadon házasodhatnak és válhatnak

Férfiak:

 • nincs saját vagyonuk
 • házasság előtt anyjuknál, utána feleségük családjánál élnek tradicionálisan
 • rátermettségükért és rendíthetetlenségükért tisztelik őket
 • ők felelnek a törvényhozási, bírói vagy adminisztrációs feladatokért
 • esetleges válás után a gyerekek nem kerülnek hozzájuk

Előző cikk:  Gondolatébresztő

Következő cikk: Nőközpontú törzsek a valóságban – 2. Minangok (hamarosan)

Felhasznált irodalom:

 1. The Khasis by P. R. T. Gurdon – http://www.freefictionbooks.org/books/k/13183-the-khasis-by-p-r-t-gurdon
 2. http://kultura.gobeportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1366:eszakkelet-indiai-unitarius-toerzsi-koezoesseget-latogattak-meg-erdelyi-unitariusok-riport&catid=27:vallas
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Khasi_people
 4. http://www.saunalahti.fi/penelope/Feminism/KhasiGaro.html#khasi
 5. http://www.joshuaproject.net/people-profile.php?peo3=12654&rog3=IN
 6. http://www.joshuaproject.net/people-profile.php?rop3=104918&rog3=BG
 7. http://metazin.ugyfelkozpont.upc.hu/view.php?cikk=M%E9gsem%20tiiszta%20biol%F3gia%20a%20nemi%20szeerep.htm
 8. http://www.indianetzone.com/2/khasis_tribals.htm
 9. http://www.youtube.com/watch?v=lj-Og2NktTQ
 10. http://www.youtube.com/watch?v=VqYpuh4RTMA&feature=related
 11. http://www.youtube.com/watch?v=nBqJcBzctUU&feature=related

* A statisztikai adatok forrásául a wikipedia megfelelő (angol nyelvű) cikke és az ennél bővebb leírásokkal szolgáló Joshua Project oldal információi szolgáltak. A kutatás elvégzésekor hitelesebbnek tűnő információkra nem leltem, ám amennyiben a Tisztelt Olvasó tud ilyenekről, hálás volnék a tájékoztatásért.


Felhasznált képek:

 1. Térkép – khászi törzsek ismert elhelyezkedése  – http://www.joshuaproject.net/profiles/maps/m12654.gif
 2. Khászi népviselet – http://www.indiamike.com/photopost/data/500/DSC08377.JPG
 3. Gyerekek tradicionális ruhában – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Khasi_tribe_para_dance.jpg

(Kis Andrea)

Reklámok